Map of my travels :)

07.01.2012

    MADONNA     ♥     
"Bestia w środku"


(Apokalipsa św. Jana 1;3)
Błogosławiony ten, kto głośno czyta słowa proroctwa
I błogosławieni, którzy ich słuchają
I którzy trzymają się tego, co jest napisane
Na wieczne czasy

(Apokalipsa św. Jana 1;7)
On przybywa z chmurami
I każde oko ujrzy Go
Każdy, kto zranił Go
I wszystkie ludy ziemi będą jęczeć rozliczając się przed nim

(Apokalipsa św. Jana 2;1-4)
Ci z was, którzy nie uczyli się
Jak nazywają się czarne czyny Szatana
Znam waszą pracę
Znam wasz trud
I waszą cierpliwą wytrwałość
I jak nie możecie usłyszeć złego człowieka
Ale sprawdzić tych, którzy nazywali samych siebie
Apostołami
Którymi nie są
I znaleźć tych, którzy są fałszywi
I będziecie bronić do upadłego
Mojego imienia
I nie będziecie bardziej zmęczeni
Ale muszę to przeciwstawić wam
Będziecie zdeprawowani
Miłością, którą mieliście

(Apokalipsa św. Jana 2;9-10)
Znam wasze cierpienie i ubóstwo
I zniesławienie tych, którzy mówią
Że są Żydami
Chociaż nie są
Oni są bożnicą Szatana
Nie lękajcie się swojego cierpienia
Ujrzycie diabła wtrąconego do więzienia

Pragnienie
Potrzeba
Oczekiwanie
Dla Ciebie
Na usprawiedliwienie mojej miłości

Nadzieja
Modlitwa
Dla Ciebie
Na usprawiedliwienie mojej miłości

(Apokalipsa św. Jana 15;1-10)
I zobaczyłem Bestię wychodzącą (również: wzrastającą) z morza
Z dziesięcioma rogami i siedmioma głowami
I bluźniercze imię na jej głowie
A Bestię, którą ujrzałem była jak leopard
Jej stopy były jak stopy niedźwiedzie
A jej usta jak lwie usta
A Smok dał jej siłę
I swój tron
I wielką władzę

Jedna z jej głów miała śmiertelną ranę
Ale to tylko wygląda na śmiertelną ranę
Było leczone
I cały świat podążał za bestią z przekonaniem

Ludzie wielbili Smoka
Za autorytet, który dał Bestii
I wielbili, co Bestia mówiła
Kto jest jak Bestia i kto może walczyć przeciwko Bestii?
I Bestia miała dane słowo
Rzekła wyniosłe i bluźniercze słowa
I pozwoliło ćwiczenie autorytety przez czterdzieści dwa miesiące
Otworzyło jej usta do wypowiedzenia bluźnierstw
Słów
Przeciwko
Bogu

I pozwoliło rozpętanie wojny pomiędzy świętymi
I do podbicia ich
I dany autorytet na każde plemię
I ludzie wszystkich języków i nacji
I wszyscy inni mieszkający na ziemi oddadzą jej chołd
W próżności
Każdy, kto ma uszy go usłyszy
Każdy, kto zostanie oczarowany jej urokiem, zostanie jeńcem
Każdy, kto zostanie zabity Jej mieczem, będzie mieczem

Pragnienie
Potrzeba
Oczekiwanie
Dla Ciebie
Na usprawiedliwienie mojej miłości

Nadzieja

(Apokalipsa św. Jana 21;1-8)
Potem
Zobaczyłem nowe Niebo
I nową Ziemię
I usłyszałem wielki głos, który wołał z tronu
"Ujrzałem Boga mieszkającego ze swoim ludem"
On będzie żył z nim
I oni powinni być Jego ludem
A Bóg z nimi będzie
I otrze każdą łzę z ich oczu
I nie będzie już nigdy śmierci
Również nie będzie żałoby
Bez płaczu
Bez bólu
Nigdy więcej
Wszystkie te rzeczy odejdą w przeszłość

Spragnionym dam wodę za darmo
Z fontanny z wodą życia
Ten, którzy będzie dzierżyć Moje dziedzictwo
To ja będę Jego Bogiem, a On będzie moim Synem

Ale nie dla tchórzliwych, niewiernych, zatrutych
Dla zabójców, cudzołożników, czarodziei, bałwochwalców
I wszystkich kłamców
Swoje życie spędzą w jeziorze
Które płonie ogniem [i siarką]

(Apokalipsa św. Jana 22;10-13)
I powiedział do mnie
On powiedział do mnie
"Nie chowaj słów proroctwa
Na wieczne czasy
I złoczyńcy pozostaną źli
I prawi pozostaną dobrzy
A świętość pozostanie świętością
Ujrzą
Kiedy powrócę
Ja jestem alfą
Ja jestem omegą
Pierwszy
I ostatni
Początkiem
I końcem

Amen

Co zamierzacie zrobić?

Brak komentarzy: